De Klimboom is een kleine, openbare basisschool in Boskamp, net buiten Olst. De school ligt aan de rand van het dorp in een groene omgeving. Om de school is veel speel- en leefruimte.

 

De Klimboom is onderdeel van de fusieschool, met als voorlopige naam, Openbare school Olst.  Vanaf 1 augustus 2019 zijn we ze één school, met drie locaties; locatie Ter Stege, locatie De Holsthoek en locatie De Klimboom.

 

Naast dat wij staan voor goed onderwijs in zaakvakken zoals bijvoorbeeld rekenen, spelling en begrijpend lezen vinden wij het ook heel belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op andere vlakken.

 

We maken kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit zien in bijvoorbeeld presentaties. Je leert omgaan met je lijf, je emoties en je denken. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creëren en presenteren.

 

Je leert omgaan met de anderen. Je leert je eigen rol in de groep kennen en ontwikkelen Vanuit deze zelfbewuste houding leer je anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en je eigen gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als communiceren en samenwerken

 

Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je mee de wereld in. Je leert vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

 

De kinderen zijn bij ons op school verdeeld over drie bouwen.

 

-          Onderbouw (groep 1-2-3)

 

-          Middenbouw (groep 4-5-6)

 

-          Bovenbouw (groep 7-8)

 

Bij ons op school werken kinderen samen met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.  Daarnaast leren we kinderen volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.

 

Om dit alles te kunnen realiseren is een goede samenwerking met ouders/verzorgers van essentieel belang. Samen ervaringen delen en onderzoeken hoe het kind het beste begeleid kan worden.

U kunt ons ook volgen op Facebook.

 

 

schoolgebouw