Kinderraad

 

Op de Klimboom hebben we een Kinderraad. Onder leiding van twee ouders bespreekt deze raad belangrijke zaken die met school te maken hebben. Wij zijn trots op deze raad en nemen hun adviezen heel serieus.

Door de Kinderraad hebben kinderen inspraak op school. De kinderen denken na over wat ze graag zouden willen veranderen en zetten zich in voor de school. Ze leren om weloverwogen plannen en ideeën op te stellen. De Kinderraad geeft advies aan de Schoolraad. Door de Kinderraad zijn kinderen nauw betrokken bij het wel en wee op school.

Sommige kinderen vinden het leuk om ook iets voor de Kinderraad te doen. Daar hebben we dit jaar iets op gevonden. We hebben 3 werkgroepen die hand en spandiensten kunnen verlenen als de Kinderraad daarom vraagt.

Eerst wordt er in de stamgroep besproken wat de Kinderraadleden gaan inbrengen tijdens de vergadering. Na afloop van een vergadering vertellen de vertegenwoordigers in de stamgroep wat het antwoord op hun vraag, de oplossing voor hun probleem of de reactie op hun idee is.

Heb jij een goed idee? Heb je een vraag voor de Kinderraad? Kijk wanneer ze vergaderen op de schoolkalender en laat het weten aan de vertegenwoordigers van jouw stamgroep!

Alle agenda’s en notulen zijn op school beschikbaar en hangen op het prikbord in de hal.