Stamgroepen

Op De Klimboom werken we met stamgroepen. Dit zijn groepen, waarin verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Kinderen leren hierdoor niet alleen van de stamgroepleider, maar juist ook door te kijken naar elkaar en elkaar te helpen. 

Door te leren in stamgroepen werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

 • Kinderen zijn achtereenvolgens jongste,soms middelste en oudste in de groep. De kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen.
 • Kinderen blijven langer deel uitmaken van een groep, waardoor een goede pedagogische sfeer vastgehouden kan worden.
 • De groepssfeer kan constant blijven, omdat slechts een deel van de kinderen naar een volgende groep gaat.
 • Kinderen leren zelfstandig(er) te werken.
 • Kinderen worden minder afhankelijk van de stamgroepleider.
 • Terugval in ontwikkeling wordt door niveauwerk gemakkelijk opgevangen.
 • Het vergelijken van leervorderingen door kinderen heeft minder effect en gebeurt dus ook minder.
 • Regels worden gemakkelijker en natuurlijker doorgegeven.
 • De stamgroepleider wordt gedwongen om naar de ontwikkeling van individuele kinderen te kijken.
 • Kinderen van elke leeftijd kunnen op hun tijd hun volle potentieel ontwikkelen.
 • Begaafde kinderen kunnen minder gemakkelijk door hun wisselende positie in de groep (oudste, jongste) arrogant of verwaand worden.
 • Kinderen die bepaalde vaardigheden bezitten, kunnen stimulerend werken ten aanzien van de kinderen die die vaardigheid nog niet bezitten. (Denk aan het veters strikken in de onderbouw) 

 We hebben binnen De Klimboom 3 stamgroepen: 

Om de betrokkenheid van de kinderen bij de school te vergroten en hun verantwoordelijkheidsgevoel te bevorderen, hebben we een Kinderraad.