Leden Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een ouder- en teamgeleding.

Oudergeleding:
Frank Systermans
Mirjam Zijp
Matthijs Hoogendijk
Judith Boomsma

Teamgeleding:
Anne-Clair van de Schepop
Judith Scholten