Schoolafspraken

Op school werken wij met de kanjertraining. Aanvullend op de kanjerregels hebben we een aantal aanvullende schoolafspraken voor het buitenspelen opgesteld:

 1. De kinderen spelen samen met het spelmateriaal en de speeltoestellen.
 2. Het buitenspelmateriaal wordt functioneel gebruikt.
 3. Met de karren en fietsjes wordt zorgvuldig omgegaan.
 4. Bij droog weer wordt er op het grasveld gespeeld.
 5. De kinderen mogen voetballen op het grasveld.
 6. Kinderen mogen alleen met toestemming van het schoolplein.
 7. Met schriftelijke toestemming van een ouder mogen overblijvende kinderen tussen de middag meegaan met een klasgenootje.
 8. Problemen worden, in eerste instantie, door kinderen zelf opgelost. De stamgroepleider of een vaste overblijfkracht wordt pas ingeschakeld als dit niet lukt.
 9. De kinderen mogen spelen binnen de (natuurlijke) grenzen van de speelplaats (toegangssluis, heg, fietspad, hek)
 10. Kinderen mogen (onder voorwaarden) in een boom klimmen. Hierbij gelden de volgende afspraken:
  • de kleuters mogen niet in de boom.
  • klimmende kinderen mogen tot de witte rand.
  • klimmende kinderen mogen in de bomen met een witte rand klimmen.
  • er mogen twee kinderen tegelijk in een boom klimmen.
  • kinderen die in een boom klimmen mogen andere kinderen niet uitdagen.
  • kinderen mogen geen touwen of andere speelmaterialen meenemen in de boom
 11. Kinderen mogen niet gooien met takken, stokken, stenen, zand of boomschors.
 12. Bij regenachtig weer wordt de handbel gebruikt. De kinderen doen dan hun schoenen uit op de deurmat en zetten de schoenen onder de kapstok.
 13. De kinderen mogen niet langs de glijbaan de heuvel op- en aflopen.
 14. Kinderen mogen naar binnen met toestemming van de stamgroepleider of vaste overblijfkracht. Tussen de middag mogen kinderen, na overleg met de stamgroepsleider, om 12.45 uur naar binnen om werk af te maken of voor andere activiteiten.
 15. De stamgroepleider of vaste overblijfkracht geeft tijdig aan dat er wordt begonnen met het opruimen van spelmaterialen. Alle kinderen helpen bij het opruimen.
 16. Kinderen die aanhoudend niet bereid zijn om na te denken over oplossingen, kunnen door de stamgroepleider of vaste overblijfkracht naar binnen worden gestuurd. De eigen stamgroepleider wordt ingelicht over het feit dat het kind naar binnen is gestuurd en de reden ervan. De eigen stamgroepleider bespreekt dit met het betreffende kind of met de eigen stamgroep.
 17. Kinderen mogen buiten niet eten of drinken, tenzij dat met de eigen stamgroepsleider is afgesproken.