Hoofdluis

Hoofdluis wordt elke maandag na een vakantie gecontroleerd door een groep ouders. Bij constatering van hoofdluis wordt de ouder geïnformeerd.

Tenminste eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen de directeur en controlerende ouders. Hierbij wordt het geformuleerde beleid geëvalueerd en eventuele beleidsaanpassingen geformuleerd, die vervolgens door de Schoolraad worden besproken en vastgesteld.