Schoolgids

Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder (oudste) kind een schoolkalender en digitaal de schoolgids betreffende het onderwijsteam uitgereikt. Hierin staat de belangrijkste informatie over onze school vermeld. Ook staan hierin de verschillende activiteiten en vergaderingen van het komende schooljaar.

We lichten er enkele onderwerpen uit: