Plusgroep

Epos Salland heeft een aangepast aanbod ontwikkeld voor meer- of hoogbegaafde leerlingen, voor wie het programma op onze school niet voldoende uitdaging heeft. Kinderen gaan 1 dag in de week naar deze Plusklas. Leerkrachten en IB-er kijken samen wie er in aanmerking komt voor een plek in de Plusklas. Dit gaat vanzelfsprekend altijd in overleg met de ouders / verzorgers.