Plusgroep

Epos Salland heeft een aangepast aanbod ontwikkeld voor meer- of hoogbegaafde leerlingen, voor wie het programma op onze school niet voldoende uitdaging heeft. Intern begeleider Saskia Hendriks is binnen Epos het aanspreekpunt voor hoogbegaafdheid.