Werk

We hechten veel waarde aan het zelfstandig en zelfverantwoordelijk lerend bezig zijn, individueel en in groepjes.

Werk is een basisactiviteit. Ook bij ons moet er gewoon gewerkt worden. ’s Ochtends werken we ‘cursorsisch’. Dan gaan we bezig met lezen, spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen. ’s Middags is er tijd voor stamgroepwerk, zoals wereldoriëntatie, muziek, dans, spel en gastlessen.

Ieder kind is uniek. Bij het aanbod van lesstof kijken we waar het kind aan toe is, niet naar de geboortedatum.