Jenaplanonderwijs

Onze school is een samenleving in het klein. Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en leerkrachten, wij noemen ze stamgroepleiders, met plezier naar toe gaan.

Om dit waar te kunnen maken, hebben wij voor het Jenaplanonderwijs gekozen. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, maar vooral om de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

We werken met stamgroepen, waarin verschillende leeftijden bij elkaar zitten in één groep zitten. We hebben een onder-, midden- en bovenbouw.

Het hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie. De structuur en vormen, waarbinnen we lesgeven, zijn gesprek, spel, werk en viering. Hoewel de leerlingen in stamgroepen bij elkaar zitten, worden instructies als rekenen en taal per jaargroep gegeven.

Klik hier voor een informatief filmpje over het Jenaplanonderwijs.

Klik hier voor meer algemene informatie over het Jenaplanonderwijs.

Klik hier voor het Jenaplan profiel van onze school.

Werken