Saskia, stamgroepleider/intern begeleider

Stamgroep: Nachtkatten

De Klimboom is een kleine school, waar kinderen heel veel van elkaar leren, zowel binnen de stamgroep als binnen onze hele school. Wereldoriëntatie is echt het hart van ons onderwijs. We gaan daarbij uit van de leergierigheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de kinderen. Want door iets te doen, onthoud je dingen veel beter dan het alleen te horen. We werken met een heel fijn team, die allemaal het beste voor de kinderen willen. We stellen hun onderwijsbehoefte centraal in de manier van ons lesgeven. Ik vind het heel bijzonder dat we altijd naar de mogelijkheden van elk kind kijken en niet naar zijn of haar beperkingen. We stemmen ons onderwijs echt op hen af, binnen de vele mogelijkheden van onze school. Als laatste vind ik het heel mooi om te zien dat kinderen van jongs af aan zichzelf al presenteren.

Specialisatie:

  • Jenaplan
  • Kanjertraining
  • Wereldoriëntatie
  • Master Intern Begeleider
  • Specialist Hoogbegaafdheid
  • In opleiding: gedragsspecialist