Het team

De Klimboom behoort tot de stichting de Mare. Samen met drie anders dorpsscholen vormen wij het onderwijsteam 'Klaver DHKT', OBS Dijkzicht, OBS de Holsthoek en OBS Tellegen.

Het team van De Klimboom bestaat uit 6 gepassioneerde stamgroepleiders, ondersteund door een aantal enthousiaste medewerkers en zeer betrokken ouders.

We zijn een kleine school met bijna 80 kinderen. We werken met 3 stamgroepen.

V.l.n.r. Fedor Baarslag, Anne-Clair van de Schepop, Saskia Hendriks, Claudia Diepstraten, Nicole Buist, Judith Scholten en Miranda Gerritsen