Intern begeleider

 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgtaken binnen de school. Op De Klimboom zijn Saskia Henneke en Nicole Buist-Altena de interne begeleiders.

 

Saskia en Nicole ondersteunen de leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de hulpplannen en het verdere zorgtraject.

 

Het bieden van zorg, wanneer het niet lekker loopt, is echt maatwerk. Daarbij kijken we naar de onderwijsbehoefte van het kind en zoeken we, met een positief kritische blik, naar een oplossing, binnen of buiten de school. Hoe de zorg wordt ingericht, is afhankelijk van de zorgvraag, de mogelijkheden binnen de school en de haalbaarheid voor de leerling. De rol van ouders is hierbij heel belangrijk.

 

De zorgroute op onze school ziet er als volgt uit: Epos-ondersteuningsdiagram

 

Contact met de intern begeleiders verloopt altijd via de leerkracht.