Tussen - en buitenschoolse opvang

Wij hebben de tussenschoolse (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO) als volgt geregeld:

 

Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang, het overblijven, wordt georganiseerd door een groep van enthousiaste (vaste) overblijfouders. Er wordt gewerkt met vaste dagteams en een werkgroep TSO die toezicht houdt en ondersteunt. De eindverantwoordelijkheid van het overblijven ligt bij de directeur.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er drie overblijfkrachten verantwoordelijk voor het overblijven en een stamgroepleider als achtervang. Op vrijdag zijn er twee overblijfkrachten en een stamgroepleider als achtervang.

Het eten van de zelf meegenomen lunch vindt plaats in de eigen stamgroep. De overblijfkracht overlegt met de stamgroepleider wanneer kinderen binnen mogen blijven met slecht weer en dergelijke.

Kosten

Overblijven groep 1 t/m 4: € 60 per schooljaar
Overblijven groep 5 t/m 8: € 80 per schooljaar

Alle overblijfkrachten ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding en krijgen scholing met betrekking tot het overblijven.

Klik hier voor het overblijf protocol.

Buitenschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen naar Opvangorganisatie KOOS in Olst. De kinderen worden dan met de fiets of bolderkar opgehaald bij school. Ouders leggen zelf de contacten met KOOS.