Verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving

We leren kinderen om strategisch te handelen (leren hoe te leren) door gerichte reflectie op, en aandacht voor het zelfstandig (ver)werken en plannen van leerinhouden en het zelfstandig toepassen van strategieën. We leren kinderen om verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces, voor de omgeving en voor elkaar.