Opgroeien tot rechtvaardig, respectvol en zelfbewust mens

We willen bewust bijdragen tot het opvoeden van kinderen tot rechtvaardige, respectvolle en zelfbewuste mensen, die rekening kunnen houden met anderen, besluitvaardig zijn, conflicten kunnen hanteren en oplossen, kunnen reflecteren op eigen mogelijkheden, kunnen afstemmen op de omgeving, een voorbeeld kunnen en willen zijn en weten wie ze zijn en wat ze willen.