Ontwikkelingsgericht willen kijken naar kinderen

We dagen kinderen uit tot het ontwikkelen van competenties over een breed gebied. We verzorgen een lesaanbod dat niet alleen bestaat uit leerstof, maar ook uit strategisch handelen, het verwerven en toepassen van vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren gebruik te maken van creatieve oplossingen en mogelijkheden.

Binnen het ontwikkelingsgerichte aanbod gaan we uit van duidelijke, inhoudelijke leerlijnen, die verankerd zijn in relatief hoge tussen- en einddoelen. Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau en leerstijlen van individuele kinderen.