Verbreding basisvaardigheden

Naast studievaardigheden willen we kinderen ook leren om denkvaardigheden, creatief denkvermogen en sociaal-emotionele vaardigheden toe te passen.