Missie en visie

Ons motto is: 'Alles wat aandacht krijgt....groeit!'

Onze missie is:
De Klimboom wil ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en wereldoriënterend onderwijs verzorgen. 

Onze visie is:
Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid streven we, samen met ouders, naar een optimale en totale ontwikkeling van ieder kind, waarbij we duidelijk rekening houden met de eigenheid en mogelijkheden van elk afzonderlijk kind. Naast het verzorgen van een gericht aanbod van kennis en vaardigheden, willen we kinderen opvoeden tot een verantwoordelijk, rechtvaardig, zelfbewust, respectvol, creatief en sociaal individu.

Onze kernwaarden zijn:
1 – Ervaringsgericht aanbod
2 – Ontwikkelingsgericht willen kijken naar kinderen
3 – Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs
4 – Verbreding basisvaardigheden
5 – Verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving
Opgroeien tot rechtvaardig, respectvol en zelfbewust mens
7 – Creativiteit