Chromebooks

Op De Klimboom willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Een grote stap in de ontwikkeling van de kinderen is tegenwoordig de omgang met het internet en de sociale media. Wij zien hier als school een (gedeelde) verantwoordelijkheid in.

Het Chromebook is een prima apparaat, waarmee al onze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Onder begeleiding van de stamgroepleider leren de leerlingen om verantwoordelijk met het 'grote mensen internet' om te gaan. 

Concreet werkt groep 8 elke dag op het Chromebook, tijdens de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Het Chromebook is een vast onderdeel geworden van de lessen die de leerlingen volgen en biedt nog veel meer mogelijkheden voor de stamgroepleider en de leerling in de toekomst.

 

Chromebook