Chromebooks

p De Klimboom willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Een grote stap in de ontwikkeling van de kinderen is tegenwoordig de omgang met het internet en de sociale media. Wij zien hier als school een (gedeelde) verantwoordelijkheid in.

De laptop en Chromebook zijn prima apparaten, waarmee al onze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Onder begeleiding van de stamgroepleider leren de leerlingen om verantwoordelijk met het 'grote mensen internet' om te gaan. Ook leren ze een apparaten kennen die ze op het voortgezet onderwijs prima kunnen gebruiken voor hun verslagen, presentaties etc.. 

Concreet werkt groep 7 elke dag op de laptop en of Chromebook, tijdens de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Ze zijn een vast onderdeel geworden van de lessen die de leerlingen volgen en biedt nog veel meer mogelijkheden voor de stamgroepleider en de leerling in de toekomst.