Nicole

Stamgroep 7-8.

Ik ben een ‘Jenaplanner’ in hart en nieren. Ik heb vroeger zelf op een Jenaplanbasisschool gezeten en ook als leerkracht heb ik altijd in het Jenaplanonderwijs gewerkt. 

De Klimboom is met geen andere school te vergelijken. Het onderlinge contact tussen de stamgroepleiders, kinderen en ouders is warm, het voelt hier direct heel vertrouwd en veilig. Omdat we met een klein team werken, ben je bijna overal bij betrokken. We doen het hier echt met elkaar.

Voor mij betekent Jenaplanonderwijs dat je denkt vanuit het kind, niet vanuit de leerstof. Kinderen betrekken bij hun eigen leerontwikkeling is wat mij betreft dan ook onmisbaar. Mooi onderwijs maak je samen; team, kinderen en ouders.  

Als stamgroepleider van de bovenbouw wil ik ervoor zorgen dat de stap naar het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk is voor onze leerlingen, dat hun rugzak met vaardigheden en kennis goed gevuld is en dat ze terugkijken op een geweldig leuke tijd op De Klimboom!

  • Locatiecoördinator
  • Jenaplan
  • Kanjertraining
  • 21st century skills