Miranda

 Onderwijsassistent stamgroep 1-2-3-4.

De Klimboom is een leuke, kleine school, waar een gemoedelijke en warme sfeer heerst tussen stamgroepleiders, kinderen en ouders. Iedereen helpt elkaar en staat voor elkaar klaar. Dat is voor mij ook echt Jenaplanonderwijs!

Deze manier van onderwijs bevordert de zelfstandigheid van kinderen. Ze leren dingen zelf te doen en zelf te onderzoeken. Lukt dat niet? Dan helpen de oudere kinderen uit de stamgroep de jongere kinderen. Kinderen weten en kunnen al zoveel uit zichzelf. Ze verbazen mij iedere keer weer, wanneer ze bijvoorbeeld een verslagkring hebben. Zelfs ik leer soms nog iets nieuws van hen!

‘Samen’ staat centraal binnen ons onderwijs. Elke week is er bijvoorbeeld een viering, waarin we aan elkaar laten zien, waarmee we bezig zijn in de stamgroep. Zo leer je van elkaar en gaat dat onderwerp leven voor de kinderen. Ze pakken de informatie veel sneller op en worden zeer creatief in het bedenken van bijpassende activiteiten. De wereldoriëntatieprojecten, die we hebben, zijn vaak groepsoverstijgend georganiseerd. Jong en oud door elkaar, zo leren ze samenwerken.

Specialisaties:

  • Leesspecialist
  • Gedragsspecialist, waaronder: autisme, dyscalculie, dyslexie
  • In opleiding: Jenaplan