Judith

Stamgroep 5-6

De gedrevenheid van de kinderen tijdens de wereldoriëntatieprojecten blijft mij verbazen. De wens om te leren bij kinderen is echt enorm groot en binnen ons onderwijs kunnen we dat ook stimuleren en hun vragen, door middel van ervaring in de praktijk, beantwoorden. Ze leren zichzelf leren, dit is zo van belang voor later. De betrokkenheid bij en de aandacht voor elkaar is hier heel groot, tussen ouders, met leerkrachten en de kinderen onderling. Er wordt echt naar elkaar geluisterd, iedereen wordt hier gehoord en gezien. Je mag jezelf zijn en je leert jezelf te presenteren. 

Specialisaties:

  • Kanjertraining/anti-pestcoordinator
  • Gedragsexpert
  • MR