Fedor

Managementondersteuner onderwijsteam Klaverblad.

Ik heb 3 jaar in de bovenbouw, 4 jaar in de middenbouw en 7 jaar in de onderbouw gewerkt. Daarnaast heb ik 5 jaar ervaring opgedaan als schooleider op OBS Tellegen. Ik heb na de pabo op een school voor 'Natuurlijk leren' gewerkt. Daar leerde ik hoe belangrijk eigenaarschap van kinderen bij het leren is. Op dit moment ben ik bezig met een Masterstudie op Windesheim: Leren en Innoveren.

Ik ben het meest sterk in gesprekken met kinderen. Door mijn brede ervaring weet ik veel af van leerlijnen en onderwijskundige streefdoelen. Ook weet ik hoe kinderen het beste aangesproken kunnen worden om ervoor te zorgen dat ze blijven nadenken over hun houding en hun gedrag.

In de stamgroep werk je met elkaar samen (stamgroepleider en kinderen) en houd je rekening met elkaar! Een fijn klimaat in de stamgroep is de basis om tot optimaal leren te kunnen komen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Als leerkracht zorgde ik ervoor dat we dagelijks met veel energie wat positiefs van de dag gingen maken. Als directeur zorgde ik ervoor dat kinderen elkaar groepsoverstijgend ontmoetten. Door dagelijks groepsoverstijgend elkaar te ontmoeten en samen te werken, ontwikkelen kinderen meer zorg en sympathie voor elkaar, waardoor de kans op pestgedrag afneemt.

Tot slot wil ik een lans breken voor leesonderwijs: het belangrijkste vak van de school! Daarin moet de school kracht en plezier uitstralen, omdat lezen de kansen van kinderen in de toekomst vergroot. In mijn studie doe ik onderzoek naar leesmotivatie in combinatie met de ouderbetrokkenheid. Wat heb ik toch een prachtig vak!

De Klimboom is een zeer bijzondere school! De liefde voor elkaar, de natuur en het spel, dat duidelijk aanwezig is. Het meest bijzondere is dat ik merk dat de ouders graag een bijdrage willen leveren aan het leren van alle kinderen. Dat merk ik in de gesprekken en de manier hoe ouders vieringen ondersteunen. De betrokkenheid gaat ver in het ondersteunen van het team, wat heel fijn is! De ouders op De Klimboom geven, ieder op hun eigen wijze, een extra franje aan betekenisvol leren op De Klimboom. Heel betrokken en waarde verhogend voor de kinderen!