Anne-Clair

Stamgroep 1-2-3-4.

Het allerleukste hier op school zijn de gezamenlijke activiteiten van alle bouwen. Van te voren is een activiteit of project niet heel strak omlijnd, de invulling ontstaat gewoon gaandeweg. Als stamgroepleiders hebben we veel ruimte om dingen uit te proberen, waardoor we heel enthousiast zijn in en over ons vak en dat merken de kinderen. De lijnen met ouders en kinderen zijn kort, waardoor de onderlinge communicatie heel open is. 

Specialisaties:

  • Jenaplan
  • Kanjertraining
  • Master jonge kind (in opleiding)
  • MR
  • Vertrouwenspersoon