Vergaderingen Kinderraad

De Kinderraad komt dit schooljaar, onder schooltijd, op de volgende data bij elkaar:

15 september 2016
27 oktober 2016
8 december 2016
12 januari 2017
16 februari 2017
23 maart 2017
4 mei 2017
15 juni 2017

Eerst wordt er in de stamgroep besproken wat de Kinderraadleden gaan inbrengen tijdens de vergadering. Na afloop van een vergadering vertellen de vertegenwoordigers in de stamgroep wat het antwoord op hun vraag, de oplossing voor hun probleem of de reactie op hun idee is.

Alle agenda’s en notulen zijn op school beschikbaar en hangen op het prikbord in de hal.