Kinderraad

Op De Klimboom hebben we een Kinderraad. Onder leiding van twee ouders bespreekt deze raad belangrijke zaken die met school te maken hebben. Wij zijn trots op deze raad en nemen hun adviezen heel serieus.

Door de Kinderraad hebben kinderen inspraak op school. De kinderen denken na over wat ze graag zouden willen veranderen en zetten zich in voor de school. Ze leren om weloverwogen plannen en ideeën op te stellen. De Kinderraad geeft advies aan de Schoolraad. Door de Kinderraad zijn kinderen nauw betrokken bij het wel en wee op school.

Heb jij een goed idee? Heb je een vraag voor de Kinderraad? Kijk wanneer ze vergaderen en laat het weten aan de vertegenwoordigers van jouw stamgroep!