Vergadering Schoolraad

De schoolraad vergadert 6 x per jaar. De directeur is op aanvraag hierbij aanwezig. Dit is erg fijn, want zo zijn de lijnen met school kort. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats na de gezamenlijke KMR-vergadering van het onderwijsteam op OBS de Holsthoek in Den Nul. De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender.

We vinden het fijn als je met ons meedenkt om De Klimboom tot een fijne school te houden waar jouw kind met plezier naar toe gaat.

 

Alle agenda’s en notulen zijn op school beschikbaar en hangen op het prikbord in de hal.