Leden Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een ouder- en teamgeleding.

Oudergeleding:
Ewout van der Horst, voorzitter,tevens MR lid

Frank Systermans, tevens MR lid
Mirjam Zijp, tevens MR lid
Matthijs Hoogendijk
Judith Boomsma
Froukje Dijkhoff
Stephen Vroom

Teamgeleding:
Anne-Clair van de Schepop
Willy Boogaard
Manon Hulleman