Schoolraad

De Schoolraad is een klankbordgroep voor alle ouders van de Klimboom. Bovendien is de Schoolraad betrokken bij het functioneren van de diverse werkgroepen binnen de school.

Een aantal leden van de Schoolraad van De Klimboom hebben tevens een MR-functie. De MR, medezeggenschapsraad, denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Verder maken ook nog drie teamleden deel uit van de Schoolraad. Deze hebben een adviserende stem namens het team.

De Schoolraad vergadert 6 x per jaar.