Manon, stamgroepleider

Stamgroep: De Kleine Duimpjes en Grijze Gorgels

Gezelligheid en openheid. Iedereen kent elkaar. De wereldoriëntatieprojecten zijn hartstikke leuk. Hiermee sluit je echt aan bij de belevingswereld van de kinderen, in plaats van dat ze met hun neus in de boeken zitten om hun kennis te vergaren. De kinderen hebben veel keuzevrijheid, bijvoorbeeld op de woensdagen tijdens de vieringen. Dan mogen ze kiezen hoe zij hun eigen talenten willen laten zien.

Specialisaties:

  • speciale onderwijsbehoeften in het primair onderwijs