Ingmar, stamgroepleider

Ingmar Schoo, stamgroepleider
Stamgroep: Green Banana's

De Klimboom is een kleine school, waar de betrokkenheid van ouders en het team bij de ontwikkeling van de kinderen groot is. Er is veel passie en enthousiasme zichtbaar. 

Binnen het Jenaplanonderwijs kijken we naar de totale ontwikkeling van de kinderen, het gaat niet alleen om het aanleren van kennis, maar juist ook om het aanleren van andere vaardigheden, zoals de sociale vaardigheden. De kinderen zijn breed ontwikkeld en geïnteresseerd. Ze komen met eigen vragen en krijgen de kans om die te onderzoeken. Ze leren omgaan met het hebben van vrijheid en het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid. Ze zijn heel betrokken bij hun eigen leerproces en gaan hierdoor met plezier naar school.

Specialisaties:

  • Jenaplan
  • Oudste kind
  • Gymopleiding
  • Spelontwikkeling
  • BHV