Claudia, directeur

Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam Klaver DHKT

De Klimboom is een bijzondere school, omdat iedereen hier uniek is en mag en kan zijn. Er heerst hier een gemoedelijke sfeer en verbondenheid aanwezig is. Iedereen helpt en ondersteunt elkaar. SAMEN zijn we de school: kinderen-team en ouders.